Logopedie prakticky

Pohyb je velmi důležitý. Proto se využívají také různé pohybové hry na zlepšení pohybové koordinace a jemné motoriky. Nedostatky se projevují i na rozvoji motoriky mluvidel, na artikulaci.
Více...

Rodičovská dovolená bez finančních starostí

Naučný článek našeho odborného redaktora nastíní finanční realitu mladých rodin po narození dítěte a pokusí se poradit, jak se na příchod nové životní radosti připravit.
Více...

Vývoj řeči předškolních dětí

Naučný článek od našeho kvalifikovaného logopeda přináší náhled do vývoje řeči malých dětí. Zabývá se jak teorií, tak popisem konkrétních problematických případů špatné výslovnosti. Zároveň radí rodičům ve svědomitém přístupu k řečovému projevu jejich dětí.
Více...

Děti

Finance

Cestování

Sport